MyCRC

Products industries - Articles

  Back
 
Home»Products industries»Fast Dry Degreaser
 

 Video clips

 

FAST DRY DEGREASER 

Ladda ner bild 

Ladda ner bild 

Ladda ner bild 

Ladda ner bild 

Ladda ner bild

Avfettningsmedel

Snabbtorkande avfettningsmedel för kraftiga föroreningar på mekaniska delar. Kan användas på de flesta plaster.

Ett mycket snabbtorkande rengöringsmedel med låg flampunkt. Löser upp fett, olja, smörjmedel och avlägsnar smutsen från ytan. Avsedd för användningsområden där brandfarliga lösningsmedel får användas. Testa före användning på känsliga plaster (t.ex. cellplast, ABS-plast) eller där spänningssprickbildning i plasten är ett problem. Säkerställ god ventilation vid användning på stora ytor.  Ref. Description

TDS

Aerosol 10227-AW

Fast Dry Degreaser 12x500 ML sv,fi,da,no,pl,et,lv,lt  >>> IDS

MSDS

Bulk 10230-AA

FAST DRY DEGREASER 2x5 L en,de,nl,fr,es,pt,it,el,sv,fi,da,no,pl,et,lv,lt,hu,cs,sk,tr,ru,ro,bg,uk  >>> IDS

MSDS

cookies statement & Google analytics   |   Privacy statement

CRC ©

Cookies

This website uses cookies to offer you a better browser experience. Find out more on how we use cookies and how you can change your settings.

I accept cookies

 

I refuse cookies