MyCRC
Distributörs Webbutik

Products industries - Articles

  Back
 
Home»Products industries»Industrial Degreaser
 

 Documents

 Video clips 

INDUSTRIAL DEGREASER 

Ladda ner bild 

Ladda ner bild 

Ladda ner bild

Avfettningsmedel

Avfettningsmedel för kraftiga föroreningar på mekaniska delar.

Kraftfullt och snabbdunstande rengöringsmedel med en flampunkt på 25 °C. Avlägsnar fetter, oljor, smörjmedel, ohärdade lim och smuts från utrustning, maskiner och metalldelar. Förebygg explosionsrisk vid användning på stora ytor eller i vätskebad. Testa på plast före användning.  Ref. Description

TDS

Aerosol 10321-AG

Industrial Degreaser FPS 12x500 ML en,de,fr,nl,sv,fi,ma,zh,th,ko,hr,bs,sr,be,ru,ro,sl,tr,da,no,es,pt,it,el,pl,cs,hu,sk,et,lv,lt  >>> IDS

MSDS

Aerosol 10321-AJ

Industrial Degreaser FPS 12x500 ML sv,fi,da,no,pl,et,lv,lt  >>> IDS

MSDS

Bulk 10325-AA

Industrial Degreaser FPS 2x5 L en,de,nl,fr,es,pt,it,el,sv,fi,da,no,pl,et,lv,lt,hu,cs,sk,tr,ru,ro,bg,uk  >>> IDS

MSDS

cookies statement & Google analytics   |   Privacy statement

CRC ©

Cookies

This website uses cookies to offer you a better browser experience. Find out more on how we use cookies and how you can change your settings.

I accept cookies

 

I refuse cookies